Archeologický výzkum v čp. 81 v Hradci Králové

Variant title
Archäologische Erforschung in Hradec Králové (Königgrätz), Haus Nr. 81
Source document: Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 373-378
Extent
373-378
  • ISSN
    0231-5823
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] B.S. 1923: Klášter dominikánů v Hradci Králové, Kraj královéhradecký XIV, č. 94, 2-3.

[2] DOMEČKA, L., 1898: Starožitnosti nalezené v základech nových budov v Hradci Králové r. 1897, Ratibor XV, č. 6, 72, č. 7, 84, č. 8, 96-97, č. 9, 110-111.

[3] KOŘÁN, I., 1977: Umění a umělci klasicismu a empiru v Hradci Králové, Umění XXV, 499-523.

[4] KURKA, J., 1914: Archidiakonáty kouřimský, boleslavský, hradecký a diecese litomyšlská (Místopis církevní do r. 1421). Praha.

[5] MIKULKA, J., 1996: Dějiny Hradce Králové. Hradec Králové.

[6] RICHTER, M.-VOKOLEK, V., 1995: Slovanské hradiště a počátky středověkého města. Hradec Králové-Praha.

[7] SLAVÍK, J.-SOMER, J., 2001: Nález gotických architektonických článků v Hradci Králové, Zprávy památkové péče 61, č. 7, 195-201.