1

Title: Studia paedagogica
Year: 2019
Volume: 24
Issue: 1
Publication year
2019
ISSN
1803-7437 (print)
2336-4521 (online)
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | [5]–7
Šeďová, Klára
PDF
Stati – Studies
Title Document
Akademický inbreeding jako rakovina vysokého školství, nebo nezbytnost? : přehled zahraničních výzkumů a implikace pro českou vysokoškolskou politiku | [9]–31
Tůma, František; Knecht, Petr
PDF
Netradiční vysokoškolští studenti : charakteristiky a potenciál odloženého studia | [33]–49
Brücknerová, Karla; Rabušicová, Milada
PDF
Vliv školy na využívání soukromého doučování | [51]–78
Šťastný, Vít; Walterová, Eliška
PDF
Postoje odborné a laické veřejnosti k inkluzivnímu vzdělávání v kontextu obecných postojů k vnější diferenciaci | [79]–106
Straková, Jana; Simonová, Jaroslava; Friedlaenderová, Hana
PDF
Matematická výkonnost a metakognice žáků základních škol běžných, základních škol Montessori a žáků vyučovaných podle Hejného metody | [107]–133
Chytrý, Vlastimil; Říčan, Jaroslav; Živná, Dagmar
PDF
Adaptace škály managementu chování a výuky na české podmínky | [135]–155
Vlčková, Kateřina; Květoň, Petr; Ježek, Stanislav; Mareš, Jan; Lojdová, Kateřina
PDF
Začínající výzkumníci – Emerging researchers
Title Document
Diferencovaná výuka jako cesta k žákovské participaci | [157]–186
Navrátilová, Jana
PDF