Doklady hornických sídlišť

Title: Doklady hornických sídlišť
Author: Hrubý, Petr
Source document: Hrubý, Petr. Metalurgická produkční sféra na Českomoravské vrchovině v závěru přemyslovské éry. Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2019, pp. 166-181
Extent
166-181
Type
Chapter
Language
Czech
Note
Obsahuje: Smysl studia zaniklých sídlišť středověkých hornických a hutnických komunit -- Komunitní a prostorová infrastruktura hornických osad -- Otázka sociální struktury a postavení obyvatel hornických sídlišť podle písemných pramenů -- Báňská centra se sídlišti ve světle terénních průzkumů i písemných pramenů: případ Havlíčkobrodsko -- Hornické sídliště ve světle nedestruktivních průzkumů: případ Vyskytná -- Hrádky s vazbou na montánní areály jako nedílná součást neagrární sídelní infrastruktury -- Otázka duchovní správy hornických osad a zakládání kostelů či kaplí v důlních centrech -- Konstrukční charakteristiky a otázka podoby staveb na hornických sídlištích
Rights access
open access
License: Not specified license