Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky VI – zpráva z kolokvia