Hudební výchova na všeobecně vzdělávacích středních školách v Ostravě od 90. let 19. století do roku 1945

Title: Hudební výchova na všeobecně vzdělávacích středních školách v Ostravě od 90. let 19. století do roku 1945
Variant title:
  • Music education in general education secondary schools in Ostrava from the 1890s to 1945
Author: Kusák, Jiří
Source document: Musicologica Brunensia. 2019, vol. 54, iss. 1, pp. 95-108
Extent
95-108
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The study deals with the formation of music education in general education schools in Ostrava in the period from the 1890s to 1945. Music education was carried out within the framework of non-compulsory singing (it was only from 1943 that musical education was included among compulsory subjects), where it was mostly taught by so-called external pedagogues. The study gives a vivid picture of music education in four key general education secondary schools – at the matriculation gymnasium in Moravská Ostrava, Czechoslovak state grammar school in Moravská Ostrava, Municipal Grammar School in Přívoz and the Girls' Lyceum / Girls' Reform Grammar School in Slezská Ostrava. The Orchestra of Secondary School Students (Orchester deutscher Studenten der Ostrauer Mittelschulen), which was highly significant also for Czech students, had a special place in the context of contemporary music education activities among the Germans in Ostrava.
References
[1] Ostravan (1902).

[2] Ostravan (1903).

[3] Ostravský denník (1907).

[4] Moravskoslezský deník (1923).

[5] Theater – und Musikblätter (1908–1909).

[6] Theater – und Musikblätter (1909–1910).

[7] Archiv města Ostravy (dále AMO), Kronika Dívčího reformního reálného gymnasia ve Slezské Ostravě, č. přír. 148, inv. č. 89.

[8] AMO, Kronika Státního gymnázia v Mor. Ostravě, Matiční ul. (1903–1938), č. přír. 38, inv. č. 102.

[9] AMO, Kronika Státního gymnázia v Mor. Ostravě, Matiční ul. (1940–1943), č. přír. 39, inv. č. 103.

[10] AMO, Kronika reformního reálného gymnasia v Přívoze (1940–1944), č. přír. 42, inv. č. 34.

[11] AMO, Čtvrtá výroční zpráva městského reformního reálného gymnasia v Přívoze za školní rok 1922–1923. Přívoz, 1923, sign. A 5228.

[12] AMO, Druhá roční zpráva českého reálného gymnasia Císaře a Krále Františka Josefa I. v Moravské Ostravě za školní rok 1898–99. Moravská Ostrava, 1899, sign. A 10329.

[13] AMO, Pátá roční zpráva českého reálného gymnasia Císaře a Krále Františka Josefa I. v Moravské Ostravě za školní rok 1901–1902. Moravská Ostrava, 1902, sign. A 10329.

[14] AMO, Pátá výroční zpráva státního reformního reálného gymnasia v Mor. Ostravě-Přívoze za školní rok 1923–1924. Moravská Ostrava, 1924, sign. A 5228.

[15] AMO, První roční zpráva Matičného českého reálného gymnasia v Mor. Ostravě za školní rok 1897–98. Moravská Ostrava, 1898, sign. A 10329.

[16] AMO, První výroční zpráva městského reformního reálného gymnasia v Přívoze za školní rok 1919–1920. Přívoz, 1920, sign. A 5228.

[17] AMO, Sedmá výroční zpráva státního reformního reálného gymnasia v M. Ostravě-Přívoze za školní rok 1925–1926. Moravská Ostrava, 1926, sign. A 5228.

[18] AMO, Šestá výroční zpráva státního reformního reálného gymnasia v M. Ostravě-Přívoze za školní rok 1924–1925. Moravská Ostrava, 1925, sign. A 5228.

[19] AMO, Šestnáctá výroční zpráva c. k. českého stát. gymnasia císaře a krále Františka Josefa I. v Moravské Ostravě za školní rok 1912–13. Moravská Ostrava, 1913, sign. A 280.

[20] AMO, Třetí výroční zpráva městského reformního reálného gymnasia v Přívoze za školní rok 1921–1922. Přívoz, 1922, sign. A 5228.

[21] AMO, Výroční zpráva českého soukromého vyššího gymnasia v Moravské Ostravě za školní rok 1903–1904. Moravská Ostrava, 1904, sign. A 10330.

[22] AMO, I. výroční zpráva státního československého reálného gymnasia v Mor. Ostravě-Přívoze za školní rok 1936–1937. Moravská Ostrava, 1937, sign. A 5215.

[23] AMO, II. výroční zpráva státního československého reálného gymnasia v Mor. Ostravě-Přívoze za školní rok 1937–1938. Moravská Ostrava, 1938, sign. A 5216/1.

[24] AMO, IX. výroční zpráva českého soukromého vyššího gymnasia císaře a krále Františka Josefa I. v Mor. Ostravě za školní rok 1905–6. Moravská Ostrava, 1906, sign. 10329.

[25] AMO, X. výroční zpráva českého soukromého vyššího gymnasia císaře a krále Františka Josefa I. v Mor. Ostravě za školní rok 1906–7. Moravská Ostrava, 1907, sign. A 10329.

[26] AMO, XII. výroční zpráva státního reformního reálného gymnasia v Mor. Ostravě-Přívoze za školní rok 1930–1931. Moravská Ostrava, 1931, sign. A 5228.

[27] AMO, XIII. výroční zpráva c. k. českého státního gymnasia císaře a krále Františka Josefa I. v Mor. Ostravě za školní rok 1909–10. Moravská Ostrava, 1910, sign. A 10329.

[28] AMO, XIII. výroční zpráva státního čsl. reform. reálného gymnasia v Mor. Ostravě-Přívoze za školní rok 1931–1932. Moravská Ostrava, 1932, sign. A 5228.

[29] AMO, XIV. výroční zpráva c. k. českého státního gymnasia císaře a krále Františka Josefa I. v Mor. Ostravě za školní rok 1910–11. Moravská Ostrava, 1911, sign. A 280.

[30] AMO, XIV. výroční zpráva státního československého reform. reálného gymnasia v Mor. Ostravě-Přívoze za školní rok 1932–33. Moravská Ostrava, 1933, sign. A 5228.

[31] AMO, XV. výroční zpráva státního čsl. reform. reálného gymnasia v Mor. Ostravě-Přívoze za školní rok 1933–34. Moravská Ostrava, 1934, sign. A 5228.

[32] AMO, XVII. výroční zpráva c. k. česk. státního gymnasia císaře a krále Františka Josefa I. v Mor. Ostravě za školní rok 1913–1914. Moravská Ostrava, 1914, sign. A 280.

[33] AMO, XVII. výroční zpráva státního československého reform. reálného gymnasia v Moravské Ostravě za školní rok 1935–1936. Moravská Ostrava, 1936, sign. A 5225.

[34] AMO, XXXI. výroční zpráva českého státního gymnasia v Mor. Ostravě za šk. rok 1927–28. Moravská Ostrava, 1928, sign. A 10330.

[35] AMO, XXXIV. výroční zpráva českého státního gymnasia v Mor. Ostravě za školní rok 1930–31. Moravská Ostrava, 1931, sign. A 10330.

[36] AMO, XXXV. výroční zpráva státního československého gymnasia v Mor. Ostravě za školní rok 1931–32. Moravská Ostrava, 1932, sign. A 10330.

[37] AMO, XXXVI. výroční zpráva státního československého gymnasia v Mor. Ostravě za školní rok 1932–33. Moravská Ostrava, 1933, sign. A 10330.

[38] AMO, XXXVII. výroční zpráva státního československého gymnasia v Mor. Ostravě za školní rok 1933–34. Moravská Ostrava, 1934, sign. A 10330.

[39] AMO, XXXVIII. výroční zpráva státního československého gymnasia v Mor. Ostravě za školní rok 1934–35. Moravská Ostrava, 1935, sign. A 10330.

[40] JIŘÍK, Karel et al. Městský archiv v Ostravě. Průvodce po fondech a sbírkách. Ostrava, 1967.

[41] KOLEKTIV AUTORŮ. Kahan nad černou zemí. Památník k padesátému výročí založení gymnasia v Ostravě 1897–1947. Ostrava: Slavnostní výbor, 1948.

[42] KUSÁK, Jiří. Akademická hudební škola v letech 1891–1917. Hudební výchova. 2016, roč. 24, č. 4, s. 4–6.

[43] KUSÁK, Jiří. Hudební výchova v meziválečné Ostravě. Muzikologické fórum. 2016, roč. 5, č. 1, s. 45–54.

[44] KUSÁK, Jiří. Hudební výchova v učitelské přípravě ve Slezské (Polské) Ostravě v letech 1904–1942. Hudební výchova, 2016, roč. 24, č. 2, s. 7–9.

[45] KUSÁK, Jiří. Music Education of Ostrava Germans from the 1890's to 1930's. Musik-Bildungs-Anstalt (1893–1931). In МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СОВРЕМЕННОМ МУЗЫКАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ. Moskva: Московский государственный институт культуры, Кафедра музыкального образования, 2017, s. 357–363.

[46] KUSÁK, Jiří. Ostrava hudebněvýchovná. Hudební výchova, odborná hudební výchova, hudební výchova v učitelské přípravě, hudební lidovýchovné a popularizační aktivity v Ostravě od 90. let 19. století do roku 1945. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta pedagogická, 2017, 302 s. Habilitační spis.

[47] KUSÁK, Jiří. Z dějin regionální hudební výchovy v Ostravě v letech 1890–1918. Obecné, měšťanské, střední školy, učitelský ústav. Hudební výchova. 2015, roč. 23, č. 4, s. 56–58.

[48] MAZUREK, Jan – STEINMETZ, Karel – ADÁMKOVÁ, Hana et al. Ostravská hudební kultura od konce 19. století do současnosti. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2010.

[49] STEINMETZ, Karel – MAZUREK, Jan – KUSÁK, Jiří – OLŠAROVÁ, Pavla. Ostrava hudební. Vývoj hudební kultury jednoho města v posledních 160 letech. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. 260 s. ISBN 978-80-7464-664-5.