Religio 2019, vol. 27, iss. 2

Image
Year
2019
Publication year
2020
ISSN
1210-3640 (print)
2336-4475 (online)
Téma: "Naturalismus a protekcionismus ve studiu náboženství" – Special Feature: "Naturalism and Protectionism in the Study of Religions"
Page Title
[151]-162 Tertium non datur : teze k metodologickému schizmatu na poli religionistiky Franek, Juraj | pdficon
[163]-200 Jak náboženství vysvětlovat nereduktivně : hranice racionality a sebereflexivita Chlup, Radek | pdficon
[201]-219 Být pomalí jako želvy : k vědě symbiotické a pluralitní Motal, Jan | pdficon
Studie – Articles
Page Title
[221]-246 The miraculous and Coptic Orthodox Christianity in Egypt : power relations in operation Šebelová, Markéta | pdficon
[247]-268 Castaneda's Mesoamerican inspiration : the Tonal/Nagual, the cardinal points and the birth of contemporary Toltec spirituality Kostićová, Zuzana Marie | pdficon
Rozhledy – Commentaries and discussions
Page Title
[269]-290 Boundaries of life and death from the viewpoint of Shi'i Islamic jurisprudence and the consequences in the field of Islamic bioethics Sobotková, Veronika | pdficon
Zprávy – News
Page Title
[291]-292 Konference EASR 2019 : od melancholických finských písní k počítačovému modelování Kostićová, Zuzana Marie | pdficon
[293]-295 Mezinárodní konference "The Mongols and Religions" ve Vídni Valtrová, Jana | pdficon
[297]-299 Pascal Boyer : three lectures in Brno Řezníček, Dan | pdficon
Recenze – Reviews
Page Title
[301]-304 [Kobes, Tomáš. Panenko Skákavá! Módy existence paměti] Liška, Marek; Spalová, Barbora | pdficon
304-306 [Nešpor, Zdeněk R. Malý slovník českých nekatolických osobností 20. a 21. století] Matulová, Hana | pdficon
hidden section Pokyny pro autory
Page Title
[309] Pokyny pro autory | pdficon