Příspěvek k teorii kulturní paměti (kanonizace národních básníků)

Title: Příspěvek k teorii kulturní paměti (kanonizace národních básníků)
Author: Zelenka, Miloš
Source document: Slavica litteraria. 2020, vol. 23, iss. 1, pp. 133-135
Extent
133-135
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Review
Language
Czech
Reviewed work
Dović, Marijan. Prešeren po Prešernu: kanonizacija nacionalnega pesnika in kulturnega svetnika. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2017. 343 s. Novi pristopi; 67. ISBN 978-961-7017-04-5.