Jaroslav Mezník

Source document: Čerminová, Jana. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 233-238
Extent
233-238
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document
References:
[1] FASORA, Lukáš. Univerzitní student. Příklad Jaroslava Mezníka a Renaty Svačinové. In Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století. Lukáš Fasora a kol. (eds.). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011, s. 284–303.

[2] Hrabětová, Irena, 1939– [online]. [cit. 12. února 2019]. Dostupné z: http://biblio.hiu.cas.cz/authorities/249956.

[3] JAN, Libor. Jaroslav Mezník jubiluje. Časopis Matice moravské, 2003, roč. 122, č. 2, s. 637–639.

[4] JAN, Libor. Zemřel Jaroslav Mezník. Jižní Morava. Vlastivědný sborník, 2009, roč. 45, sv. 48, s. 296–298.

[5] JANÁK, Jan. Jaroslav Mezník. Universitas, 1993, č. 4, s. 65.

[6] JANÁK, Jan. Sedmdesát let prof. PhDr. Jaroslava Mezníka, CSc. Jižní Morava. Vlastivědný sborník, 1998, roč. 34, sv. 37, s. 317–318.

[7] Jaroslav Mezník [online]. [cit. 12. února 2018]. Dostupné z: http://www.archiv.muni.cz/historie-masarykovy-univerzity/osobnosti/historie-vedeni/1176-jaroslav-meznik.

[8] Jaroslav Mezník [online]. [cit. 12. února 2018]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Mezník.

[9] KUBÍČEK, Jaromír. Jaroslav Mezník čestným členem Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně. Vlastivědný věstník moravský, 2008, roč. 60, č. 3, s. 326–327.

[10] LIPOVSKI, Radek – DOKOUPIL, Lumír – ZÁŘICKÝ, Aleš. Lexikon českých historiků 2010. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012.

[11] MAREČKOVÁ, Marie. Pocta profesoru Jaroslavu Mezníkovi. Univerzitní noviny, 2002, roč. 9, č. 9, s. 47–48.

[12] MAREK, Jaroslav. Skica k portrétu. Časopis Matice moravské, 1998, roč. 117, č. 2, s. 266–271.

[13] MENSOVÁ, Kateřina – TERZIJSKI, Pavel – ŽÁK, Michal. Ceny města Brna pro rok 2000. Univerzitní noviny, 2001, roč. 8, č. 2, s. 1–4.

[14] MEZNÍK, Jaroslav. Jak jsem seděl v parlamentě. Universitas, 1990, č. 4, s. 61–63.

[15] MEZNÍK, Jaroslav. Můj život za vlády komunistů. (1948–1989). Brno: Matice moravská, 2005.

[16] NOVOTNÁ, Jana a kol. 111 příběhů královopolských osobností. Vydáno při příležitosti 100. výročí povýšení Králova Pole na město. Brno: [s. n.], 2005, s. 91.

[17] POŽÁROVÁ, Jana. Osudy profesora Jaroslava Mezníka se zaměřením na období komunismu. Brno, 2016. Magisterská diplomová práce. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity.

[18] Prof. PhDr. Jaroslav Mezník, CSc. [online]. 2018. [cit. 12. února 2019]. Dostupné z: https://encyklopedie.brna.cz/homemmb/?acc=profil_osobnosti&load=5144.

[19] SOUKUPOVÁ, Jana. Nepoddajní aneb nešlo to jinak. Příběhy jihomoravských disidentů v 70. a 80 letech 20. století. Brno: Host, 2010, s. 48–53.

[20] ŠMAHEL, František. Jaroslav Mezník (31. 12. 1928 – 28. 11. 2008). Český časopis historický, 2009, roč. 107, č. 1, s. 226–228.

[21] TOMEŠ, Josef a kol. Český biografický slovník XX. století. II. díl, K–P. Praha – Litomyšl: Paseka, 1999, s. 381–382.

[22] TŘEŠTÍK, Michael (ed.). Kdo je kdo. Osobnosti české současnosti. 5000 životopisů. Praha: Agentura Kdo je kdo, 2002, s. 422.

[23] VÁLKA, Josef. Jaroslav Mezník pětašedesátník. Vlastivědný věstník moravský, 1994, roč. 46, č. 1, s. 71–73.

[24] Volby do Senátu 1996 [online]. [cit. 12. února 2019]. Dostupné z: http://www.senat.cz/senat/volby/v1996.php?ke_dni=30.06.2017&O=11.

[25] WIHODA, Martin. Jaroslav Mezník pětasedmdesátiletý, pokus o předběžný portrét. Jižní Morava. Vlastivědný sborník, 2003, roč. 39, sv. 42, s. 300–301.

[26] WIHODA, Martin. Nezapomenutelný Jaroslav Mezník. In Ad vitam et honorem. Profesoru Jaroslavu Mezníkovi přátelé a žáci k pětasedmdesátým narozeninám. Tomáš Borovský – Libor Jan – Martin Wihoda (eds.). Brno: Matice moravská, 2003, s. 15–19.

[27] WIHODA, Martin. Historik v soukolí dějin. Za Jaroslavem Mezníkem. Dějiny a současnost, 2009, č. 1, s. 7.