Milan Suchomel

Source document: Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 334-336
Extent
334-336
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document
References:
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, habilitace a profesury, kart. 38/1.

[2] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, habilitace a profesury, kart. 40/12.

[3] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, habilitace a profesury, kart. 59/3.

[4] KUDRNÁČ, Jiří. K šedesátinám Milana Suchomela. SPFFBU, D 35, 1988, s. 131–137.

[5] KUDRNÁČ, Jiří. Profesoru Milanu Suchomelovi k narozeninám. SPFFBU, D 10, 2007, s. 5–6.

[6] PALAS, Karel. Milan Suchomel (Medailony). In Slavica na Masarykově univerzitě v Brně. Literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. Ivan Dorovský (ed.). Brno: Masarykova univerzita, 1993, s. 107.

[7] PEŠAT, Zdeněk – KUNDERA, Ludvík. Místo portrétu: (dva příležitostné texty). SPFFBU, D 1, 1998, s. 5–8.

[8] SVOZIL, Bohumil – TRÁVNÍČEK, Jiří. Milan Suchomel [online]. [cit. 30. května 2018]. Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=567.