Speciální vydání Tanečních aktualit : výroční zpráva českých tanečních regionů

Title: Speciální vydání Tanečních aktualit : výroční zpráva českých tanečních regionů
Source document: Theatralia. 2020, vol. 23, iss. 2, pp. 179-182
Extent
179-182
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Review
Language
Reviewed work
Bartoš, Josef; Dotlačilová, Petra (edd.). Taneční aktuality: speciální vydání: 2019. Tanec a pohybová umění v českých regionech = special edition: 2019. Dance and movement arts in Czech regions. Praha: Taneční aktuality, o.p.s., 2019. 160 s. ISBN 978-80-270-6739-8.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] NÁVRATOVÁ, Jana, Roman VAŠEK a kol. Tanec v České republice. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2010.