Sociální studia

Source document: Religio. 2020, vol. 28, iss. 2, pp. [184]
Extent
[184]
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Advertisement
Language
Czech
License: N/A
Note
  • Inzerované dílo: Sociální studia. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 17, č. 2, Náboženství v laboratoři. ISSN 1214-813X.
Document