Jak jsou tvořena pojmenování kulturních rostlin v slovinských nářečích

Source document: Opera Slavica. 2021, vol. 31, iss. 2, pp. 89-92
Extent
89-92
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Review
Language
Czech
Reviewed work
Kumin Horvat, Mojca. Besedotvorni atlas slovenskih narečij. Kulturne rastline. Ljubljana : ZRC SAZU, 2018. ISBN 978-961-05-0088-9.
Note
  • Tento příspěvek vznikl s podporou dlouhodobého koncepčního rozvoje Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., RVO: 68378092.
Document
References:
[1] BENEDIK, F.: Vprašalnice za zbiranje narečnega gradiva. Traditiones. 1994, 23, s. 87–142. ISSN 0352-0447.

[2] KUMIN HORVAT, M.: Besedotvorni atlas slovenskih narečij. Kulturne rastline. Ljubljana: ZRC SAZU, 2018. ISBN 978-961-05-0088-9.