Kachlové série - závěr

Variant title
Series of stove tiles - conclusions
Source document: Loskotová, Irena; Hložek, Martin; Tymonová, Markéta. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. Loskotová, Irena (Editor); Kličová, Jana (Translator). 1., elektronické vydání Brno: Masarykova univerzita, 2021, pp. 313-321
Extent
313-321
Type
Chapter
Language
Czech
English
Note
Obsahuje: 4f Kachlové série - závěr [str. 313-316]
Obsahuje: 4f Series of stove tiles - conclusions [p. 317-321]
Rights access
open access
License: Not specified license
Document