Drobná keramická plastika

Variant title
Small ceramic sculptures
Source document: Měchurová, Zdeňka; Hložek, Martin; Tymonová, Markéta. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. Loskotová, Irena (Editor); Kličová, Jana (Translator). 1., elektronické vydání Brno: Masarykova univerzita, 2021, pp. 322-349
Extent
322-349
Type
Chapter
Language
Czech
English
Note
Obsahuje: 5 Drobná keramická plastika [str. 322-346] -- 5.1 Panenky typu kruseler -- 5.2 Madonky, světice a jiné plastiky -- 5.3 Koníčci -- 5.4 Jezdci -- 5.5 Mniši -- 5.6 Plastiky nahých chlapečků (tzv. ježíšků) -- 5.7 Analýzy -- 5.8 Závěr
Obsahuje: 5 Small ceramic sculptures [p. 347-349] -- 5.8 Conclusions
Rights access
open access
License: Not specified license
Document