Aquamanile a konvice se zoomorfními výlevkami

Variant title
Aquamaniles and ewers with zoomorphic spouts
Source document: Sedláčková, Lenka; Hložek, Martin. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. Loskotová, Irena (Editor); Kličová, Jana (Translator). 1., elektronické vydání Brno: Masarykova univerzita, 2021, pp. 350-372
Extent
350-372
Type
Chapter
Language
Czech
English
Note
Obsahuje: 6 Aquamanile a konvice se zoomorfními výlevkami [str. 350-369] -- 6.1 Nálezy aquamanile a konvic v Brně -- 6.2 Základní charakteristika brněnských nálezů aquamanile -- 6.3 Základní charakteristika brněnských nálezů konvic -- 6.4 Brněnské nálezy aquamanile a konvic v kontextu mimobrněnských nálezů -- 6.5 Analýzy -- 6.6 Závěr
Obsahuje: 6 Aquamaniles and ewers with zoomorphic spouts [p. 370-372] -- 6.6 Conclusions
Rights access
open access
License: Not specified license
Document