1

Title: Sacra
Year: 2022
Volume: 20
Issue: 1
Issue title
Bohové, démoni a lidé východního Středomoří ve starověku
Publication year
2022
ISSN
1214-5351 (print)
2336-4483 (online)
Note
  • František Válek & Matouš Mokrý (Eds.)
Úvodník – Editorial
Title Document
Úvodník | 5–6
Válek, František; Mokrý, Matouš
PDF
Studie – Articles
Title Document
Lamaštu, the Stranger | 7–25
Loulová, Petra
PDF
Rozhledy a polemiky – Commentaries and Discussions
Title Document
Plazi a jejich místo ve světě Ilyrů | 26–35
Třešňák, Jakub
PDF
Rozhovory – Interviews
Title Document
Rozhovor s Mgr. Evelyne Hernandez | 36–44
Válek, František; Mokrý, Matouš; Hernandez, Evelyne
PDF
Zprávy – Reports
Title Document
Marking 10 Years of LEVYNA: Shifting Topics and Tools of CESR | 45–48
Koppová, Kateřina; Dvořáčková, Terezie
PDF
Recenze - Book reviews
Title Document
[Pavlíček, Ota, ed. Jeroným Pražský: středověký intelektuál, mučedník české reformace a hrdina národní tradice] | 49–52
Marša, Vít
PDF
Výběr z nově vydaných titulů z oblasti studia náboženství starověkého východního Středomoří | 53–57
Válek, František; Mokrý, Matouš
PDF
hidden section Pokyny pro autory
Title Document
Pokyny pro autory | 58–58
PDF