1-2

Title: Porta Balkanica
Year: 2022
Volume: 13
Issue: 1-2
Publication year
2022
ISSN
1804-2449 (print)
2570-5946 (on-line)
hidden section Úvodní slovo redakce
Title Document
Úvodní slovo redakce | [5]
Fatková, Gabriela
PDF
Kulturní historie
Title Document
Cesty, cestování a pohostinnost na Balkáně | [7]–24
Bočková, Helena
PDF
Paměť staré silnice : putování podunajskou kulturní krajinou mezi Zemunem a Novým Sadem | [25]–49
Kouba, Miroslav
PDF
Literatura
Title Document
Obraz Korutan v díle Anny Řehákové | [51]–61
Kozár, Aleš
PDF
Etnologie
Title Document
The journey of ceremonial foods as an expression of cultural identity in Macedonian immigrants settled in Turkey (İzmir) | [63]–78
Kadıoğlu Çevik, Nihal
PDF
Recenze
Title Document
Jak na Balkáně vypadal "za totáče" neoficiální literární život | [79]–83
Černý, Marcel
PDF
Budilová, Lenka – Stanislav Havel (eds.) České vesnice v srbském Banátu: etnologický výzkum | [84]–89
Jakoubek, Marek
PDF
Marek Jakoubek: “V Bulharsku nám s hrdostí říkali ‚Češi‘, tady s pohrdáním ‚Bulhaři‘“. Obyvatelé Vojvodova v Bulharsku a na jižní Moravě | [90]–91
Jagošová, Anna
PDF
Překlad
Title Document
O vranících a démonech | [92]–93
Komel, Mirt
PDF
Reportáž
Title Document
O cestě studentů etnologie a kulturní antropologie do Čerepišského kláštera v Bulharsku | [94]–103
Jakoubková Budilová, Lenka
PDF
Odkazy na monarchiu v liturgii Bulharskej pravoslávnej cirkvi | [104]–108
Keralčík, Richard
PDF
Reflexe terénního výzkumu a analýza materiální kultury v prostorách kláštera Čerepiš, Bulharsko | [109]–114
Kašparová, Monika Otmara
PDF
Rozhovor
Title Document
Rozhovor s etnologem a filmařem Michalem Pavláskem : O demytizaci krajanského Banátu, Bělehradě jako jevišti globálních procesů a cestách, které jsou jen zdánlivě lineární, Brno 2.6.2022 | [115]–122
Pavlásek, Michal; Navrátilová Machová, Barbora
PDF