Early Czech music theory : characterization, personalities and trends

Title: Early Czech music theory : characterization, personalities and trends
Author: Hruška, Viktor
Source document: Musicologica Brunensia. 2022, vol. 57, iss. 1, pp. 39-55
Extent
39-55
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
English
Abstract(s)
The article contains an extensive overview of the history of early Czech music theory from its beginnings in the late Middle Ages to the First World War. The emphasis is on trends of development rather than on detailed study of individual treatises. More space is devoted to key founding figures such as Jan Blahoslav and Jakub Jan Ryba. The text summarizes a number of findings that are not easily accessible to the non-Czech reader.
Note
  • This publication was written at the Academy of Performing Arts in Prague as part of the project "Subjective and objective aspects of musical sound quality" with the support of the Institutional Endowment for the Long Term Conceptual Development of Research Institutes, as provided by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic.
References
[1] BERKOVEC, Jiří. Jakub Jan Ryba. Jinočany: H & H, 1995. Musica.

[2] ČERNÝ, Jaromír, Jan KOUBA, Vladimír LÉBL, Jitka LUDVOVÁ, Zdeňka PILKOVÁ, Jiří SEHNAL a Petr VÍT. Hudba v českých dějinách. 1. Praha: Supraphon, 1989.

[3] HELFERT, Vladimír. Muzika Blahoslava a Philomatova. In Sborník Blahoslavův. Přerov, 1923, pp. 121–151.

[4] HOSTINSKÝ, Otakar. Jan Blahoslav a Jan Josquin: Příspěvek k dějinám české hudby a theorie umění XVI. věku, s novými otisky obou muzik: Blahoslavovy (1569) a Josquinovy (1561). Praha: Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1896.

[5] HRUŠKA, Viktor. Dějiny české hudební teorie do počátku 20. století. Praha, 2016. Dissertation thesis. HAMU.

[6] HRUŠKA, Viktor. Jan Josquin. In Český hudební slovník osob a institucí [online]. [cit. 2021-11-23]. https://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=1004255.

[7] HRUŠKA, Viktor. Karel Slavoj Amerling v kontextu své doby. Žívá hudba. 2012, 3, pp. 89–95.

[8] HRUŠKA, Viktor. Pavel Židek. In Český hudební slovník osob a institucí [online]. [cit. 2021-11-15]. URL: https://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&task=record.record_detail&id=7924.

[9] HRUŠKA, Viktor. Opětovný nález jedné nejstarších učebnic harmonie v češtině. Musicologica Brunensia. 2015, 50, 1, pp. 195-203.

[10] JANOVKA, Tomáš Baltazar. Klíč k pokladu velikého umění hudebního. MATL, Jiří, POSPÍŠIL, Michael a Jiří SEHNAL (eds.). Praha: KLP, 2006. Clavis monumentorum musicorum Regni Bohemiae.

[11] LUDVOVÁ, Jitka. Abbé Vogler a Praha. Hudební věda. 1982, 19, 1, pp. 99–121.

[12] LUDVOVÁ, Jitka. Česká hudební teorie 1750–1850. 1. Praha: Academia, 1985.

[13] LUDVOVÁ, Jitka. Česká hudební teorie novější doby, 1850–1900. 1. Praha: Academia, 1989.

[14] MUŽÍKOVÁ, Růžena. Magister Paulus de Praga. In Miscellanea musicologica. Praha: Univerzita Karlova, 1988, pp. 9–20.

[15] PHILOMATES, Václav, HORYNA, Martin, ed. Čtyři knihy o hudbě. Praha: KLP, 2003. Clavis monumentorum musicorum Regni Bohemiae.

[16] PETŘÍK, Ondřej. Hudebně-pedagogické texty na stránkách Dalibora. Olomouc, 2013. Diploma thesis. Palacký University Olomouc.

[17] RYBA, Jakub Jan, Počáteční a všeobecní základové ke všemu umění hudebnému. HRUŠKA, Viktor, Kateřina VOLEKOVÁ a Ivana BAŽANTOVÁ (eds.). V Praze: NAMU, 2017.

[18] SOVIK, Thomas. Music theorists of the Bohemian Reformation: Translation and critique of the treatises of Jan Blahoslav and Jan Josquin. Columbus, 1985.

[19] SOVIK, Thomas. Muzika 1561: Autorství určeno. In Ethnonationale Wechselbeziehungen in der mitteleuropäischen Musik mit besonderer Berücksichtigung der Situation in den böhmischen Ländern. Brno, 1994, pp. 289–291.

[20] STORCHOVÁ, Lucie, ed. The Czech lands. Berlin: De Gruyter, [2020]–. Companion to Central and Eastern European humanism.

[21] ŠMAHEL, František. Život a dílo Jeronýma Pražského: zpráva o výzkumu. Praha: Argo, 2010. Každodenní život.

[22] ŠTĚDROŇ, Miloš a Dušan ŠLOSAR. Dějiny české hudební terminologie. 2nd revised edition. Brno: Masarykova univerzita, 2010.