Sfragistika : studijní texty pro posluchače pomocných věd historických a archivnictví

Title: Sfragistika : studijní texty pro posluchače pomocných věd historických a archivnictví
Author: Maráz, Karel
Edition
1. vyd.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2014
Extent
268 s.
ISBN
978-80-210-7143-8
978-80-210-7144-5 (online : pdf)
978-80-210-7145-2 (online : ePub)
978-80-210-7146-9 (online : Mobipocket)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 1016303
Subject headings
Note
  • Dílo bylo vytvořeno v rámci projektu Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA), reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Rights holder
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

I.
Chapter number Title Custom text
Úvod | 5–7
Maráz, Karel
PDF
Definice základních sfragistických pojmů a nástin vzniku a vývoje pečeti | 8–14
Maráz, Karel
PDF
Pečetní typáře | 15–17
Maráz, Karel
PDF
Typy pečetí | 18–20
Maráz, Karel
PDF
Proces pečetění | 21–23
Maráz, Karel
PDF
Vnější znaky pečetí | 24–40
Maráz, Karel
PDF
Archivní ochrana pečetí | 41–43
Maráz, Karel
PDF
Razítka | 44–46
Maráz, Karel
PDF
Prameny sfragistiky | 47
Maráz, Karel
PDF
Sfragistické sbírky (v českých zemích) | 48–51
Maráz, Karel
PDF
Přehled sfragistického bádání v českých zemích | 52–64
Maráz, Karel
PDF
II.
Chapter number Title Custom text
Nástin vývoje papežské sfragistiky | 65–67
Maráz, Karel
PDF
Nástin vývoje sfragistiky římských králů a císařů | 68–69
Maráz, Karel
PDF
Panovnická a státní sfragistika | 70–95
Maráz, Karel
PDF
Církevní sfragistika | 96–108
Maráz, Karel
PDF
Šlechtická sfragistika | 109–117
Maráz, Karel
PDF
Komunální sfragistika | 118–123
Maráz, Karel
PDF
Cechovní pečeti | 124–130
Maráz, Karel
PDF
Sfragistika univerzit | 131–133
Maráz, Karel
PDF
Sfragistika občanská a úřední | 134–136
Maráz, Karel
PDF
Falza | 137–140
Maráz, Karel
PDF
III.
Chapter number Title Custom text
III. | Příklady vzorového katalogového popisu pečetí | 141–152
Maráz, Karel
PDF
IV.
Chapter number Title Custom text
IV. | Slovníček základních pojmů pro sfragistiku | 153–165
Maráz, Karel
PDF
Chapter number Title Custom text
Seznam obrazových příloh | 166–174
Maráz, Karel
PDF
hidden-section Soupis zkratek
Chapter number Title Custom text
Soupis zkratek | 175–177
Maráz, Karel
PDF
Chapter number Title Custom text
Výběr monografických, přehledových a bibliografických prací | 178–179
Maráz, Karel
PDF
Chapter number Title Custom text
Výběr speciální literatury a edic s přihlédnutím k české sfragistice | 180–216
Maráz, Karel
PDF
hidden-section Obrazové přílohy
Chapter number Title Custom text
Obrazové přílohy | 217–268
Maráz, Karel
PDF