Modalität und Infinitiv

Title: Modalität und Infinitiv
Variant title:
  • Modálnost a infinitiv
Author: Mohr, Gertraud
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, vol. 14, iss. A13, pp. [81]-86
Extent
[81]-86
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.