Redakční poznámka

Title: Redakční poznámka
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2004, vol. 53, iss. V7, pp. 127
Extent
127
  • ISSN
    1213-2144
Type: Editorial; Editorial note
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Note
Skupina statí z tohoto sborníku je věnována uctění památky prof. PhDr. Josefa Hrabáka, DrSc.