Bialeková, Darina

Name variants:

Bialeková, Darina (preferred)
Content type
Displaying 1 - 3 of 3.

Article
Bialeková, Darina.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1989-1990.

Article
Bialeková, Darina.
Archaeologia historica. 1978.