Boháčová, Ivana

Name variants:

Boháčová, Ivana (preferred)
Content type
Displaying 1 - 20 of 20.

Article
Boháčová, Ivana; Podliska, Jaroslav. Archeologie středověku v Praze mezi dvěma světovými válkami : zapomenuté kapitoly z historie oboru. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 2, pp. 641–682.

Article
Boháčová, Ivana; Frolík, Jan; Chotěbor, Petr; Žegklitz, Jaromír. Bývalý biskupův dům na Pražském hradě. Archaeologia historica. 1986, vol. 11, iss. [1], pp. 117–126.

Article
Boháčová, Ivana. Doklady českopolských kontaktů z raně středověké Staré Boleslavi. Archaeologia historica. 2003, vol. 28, iss. [1], pp. 47–53.

Article
Boháčová, Ivana; Frolík, Jan; Žegklitz, Jaromír. Jiřské náměstí na Pražském hradě : (Shrnuti výsledků 1. etapy výzkumu). Archaeologia historica. 1989, vol. 14, iss. [1], pp. 193–202.

Article
Boháčová, Ivana. K problematice dispozice a komunikačního systému Pražského hradu v raném středověku. Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. .

Article
Boháčová, Ivana. Nejstarší stratifikovaná keramika a studium hradištního opevnění Pražského hradu. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 483–492.

Article
Boháčová, Ivana. Několik poznámek k opevnění Pražského hradu na sklonku raného středověku a k současnému stavu jeho poznání. Archaeologia historica. 1994, vol. 19, iss. [1], pp. 9–18.

Article
Boháčová, Ivana; Podliska, Jaroslav. Praha archeologická : koncepce a realizace projektu Integrovaného informačního systému archeologických pramenů Prahy. Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 1, pp. 41–55.

Article
Boháčová, Ivana; Frolík, Jan; Špaček, Jaroslav. Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v Staré Boleslavi v letech 1988—1992. Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 239–246.

Article
Boháčová, Ivana; Frolík, Jan; Tomková, Kateřina; Žegklitz, Jaromír. Předběžné výsledky výzkumu Pražského hradu v letech 1980—1987. Archaeologia historica. 1988, vol. 13, iss. [1], pp. 173–198.

Article

Article
Boháčová, Ivana; Frolík, Jan; Petříčková, Jitka; Žegklitz, Jaromír. Příspěvek k poznání života a životního prostředí na Pražském hradě a Hradčanech. Archaeologia historica. 1990, vol. 15, iss. [1], pp. 177–189.

Article
Boháčová, Ivana. Prvé zprávy o sídlištích jako jeden z pramenů poznání dějin osídlení. Možnosti jejich interpretace. Archaeologia historica. 1983, vol. 8, iss. [1], pp. 405–410.

Article
Boháčová, Ivana; Špaček, Jaroslav. Raně středověká fortifikace ve Staré Boleslavi : Příspěvek k poznání raně středověké stavební techniky. Archaeologia historica. 2002, vol. 27, iss. [1], pp. 37–50.

Article
Boháčová, Ivana; Špaček, Jaroslav. Raně středověké kostely sv. Václava a sv. Klimenta ve Staré Boleslavi : příspěvek k poznání raně středověké stavební techniky. Archaeologia historica. 2001, vol. 26, iss. [1], pp. 259–278.

Article
Boháčová, Ivana; Hošek, Jiří. Raně středověké nože ze Staré Boleslavi. Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 367–392.

Article
Špaček, Jaroslav; Boháčová, Ivana. Výsledky záchranného archeologického výzkumu v areálu okolí baziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi. Archaeologia historica. 2000, vol. 25, iss. [1], pp. 307–[322].

Article
Boháčová, Ivana; Frolík, Jan; Špaček, Jaroslav. Výzkum opevnění hradiště ve Staré Boleslavi — předběžné sdělení. Archaeologia historica. 1994, vol. 19, iss. [1], pp. 27–35.