Franc, Aikaterini

Name variants:
Franc, Aikaterini (preferred)
Franc Sgourdeou, Aikaterini
Franc-Sgourdeou, Aikaterini
Franc-Sgourdeou, Catherine
Frank-Sgourdaiou, Aikaterinī
Φρανκ-Σγουρδαίου, Αικατερίνη
Content type
Displaying 1 - 25 of 54.

Chapter
Dostálová, Růžena; Franc-Sgourdeou, Catherine. Bibliografie. In: Dostálová, Růžena. , Franc-Sgourdeou, Catherine. Základní kurz novořeckého jazyka. 2000

Chapter
Dostálová, Růžena; Franc-Sgourdeou, Catherine. Obsah. In: Dostálová, Růžena. , Franc-Sgourdeou, Catherine. Základní kurz novořeckého jazyka. 2000

Chapter
Dostálová, Růžena; Franc-Sgourdeou, Catherine. Předmluva. In: Dostálová, Růžena. , Franc-Sgourdeou, Catherine. Základní kurz novořeckého jazyka. 2000

Article
Franc, Aikaterini; Vořechovská, Dita. Rok 2011 na Ústavu klasických studií FF MU. Neograeca Bohemica. 2011.

Chapter
Dostálová, Růžena; Franc-Sgourdeou, Catherine. Úvod. In: Dostálová, Růžena. , Franc-Sgourdeou, Catherine. Základní kurz novořeckého jazyka. 2000

Article
Franc, Aikaterini; Dostálová, Růžena. Užitečnost novořeckých studií pro jiné univerzitní obory. 2003.

Book
Dostálová, Růžena; Franc-Sgourdeou, Catherine. Základní kurz novořeckého jazyka. 2000

Chapter
Dostálová, Růžena; Franc-Sgourdeou, Catherine. Zvuková stavba novořečtiny a její grafický záznam. In: Dostálová, Růžena. , Franc-Sgourdeou, Catherine. Základní kurz novořeckého jazyka. 2000

Chapter
Dostálová, Růžena; Franc-Sgourdeou, Catherine. Δέκατο έβδομο μάθημα. In: Dostálová, Růžena. , Franc-Sgourdeou, Catherine. Základní kurz novořeckého jazyka. 2000

Chapter
Dostálová, Růžena; Franc-Sgourdeou, Catherine. Δέκατο έκτο μάθημα. In: Dostálová, Růžena. , Franc-Sgourdeou, Catherine. Základní kurz novořeckého jazyka. 2000

Chapter
Dostálová, Růžena; Franc-Sgourdeou, Catherine. Δέκατο ένατο μάθημα. In: Dostálová, Růžena. , Franc-Sgourdeou, Catherine. Základní kurz novořeckého jazyka. 2000

Chapter
Dostálová, Růžena; Franc-Sgourdeou, Catherine. Δέκατο μάθημα. In: Dostálová, Růžena. , Franc-Sgourdeou, Catherine. Základní kurz novořeckého jazyka. 2000

Chapter
Dostálová, Růžena; Franc-Sgourdeou, Catherine. Δέκατο όγδοο μάθημα. In: Dostálová, Růžena. , Franc-Sgourdeou, Catherine. Základní kurz novořeckého jazyka. 2000

Chapter
Dostálová, Růžena; Franc-Sgourdeou, Catherine. Δέκατο πέμπτο μάθημα. In: Dostálová, Růžena. , Franc-Sgourdeou, Catherine. Základní kurz novořeckého jazyka. 2000

Chapter
Dostálová, Růžena; Franc-Sgourdeou, Catherine. Δέκατο τέταρτο μάθημα. In: Dostálová, Růžena. , Franc-Sgourdeou, Catherine. Základní kurz novořeckého jazyka. 2000

Chapter
Dostálová, Růžena; Franc-Sgourdeou, Catherine. Δέκατο τρίτο μάθημα : β΄ επαναληπτικό μάθημα. In: Dostálová, Růžena. , Franc-Sgourdeou, Catherine. Základní kurz novořeckého jazyka. 2000

Chapter
Dostálová, Růžena; Franc-Sgourdeou, Catherine. Δεύτερο μάθημα. In: Dostálová, Růžena. , Franc-Sgourdeou, Catherine. Základní kurz novořeckého jazyka. 2000

Chapter
Dostálová, Růžena; Franc-Sgourdeou, Catherine. Δωδέκατο μάθημα. In: Dostálová, Růžena. , Franc-Sgourdeou, Catherine. Základní kurz novořeckého jazyka. 2000

Chapter
Dostálová, Růžena; Franc-Sgourdeou, Catherine. Έβδομο μάθημα. In: Dostálová, Růžena. , Franc-Sgourdeou, Catherine. Základní kurz novořeckého jazyka. 2000

Chapter
Dostálová, Růžena; Franc-Sgourdeou, Catherine. Εικοστό δεύτερο μάθημα. In: Dostálová, Růžena. , Franc-Sgourdeou, Catherine. Základní kurz novořeckého jazyka. 2000

Chapter
Dostálová, Růžena; Franc-Sgourdeou, Catherine. Εικοστό έβδομο μάθημα. In: Dostálová, Růžena. , Franc-Sgourdeou, Catherine. Základní kurz novořeckého jazyka. 2000

Chapter
Dostálová, Růžena; Franc-Sgourdeou, Catherine. Εικοστό έκτο μάθημα : β΄ επαναληπτικό μάθημα. In: Dostálová, Růžena. , Franc-Sgourdeou, Catherine. Základní kurz novořeckého jazyka. 2000

Chapter
Dostálová, Růžena; Franc-Sgourdeou, Catherine. Εικοστό ένατο μάθημα. In: Dostálová, Růžena. , Franc-Sgourdeou, Catherine. Základní kurz novořeckého jazyka. 2000