Gallik, Ján

Name variants:

Gallik, Ján (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Article
Gallik, Ján. Nadčasovosť Rázusovho Krčmárskeho kráľa. Opera Slavica. 2017, vol. 27, iss. 3, pp. 21–28.

Article
Gallik, Ján. Tri ľudské osudy a láska v neľudskej dobe. Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 1, pp. 136–138.

Article
Gallik, Ján. Vedecká monografia o Pavlovi Gašparovičovi Hlbinovi. Slavica litteraria. 2023, vol. 26, iss. 2, pp. 186–188.

Article
Gallik, Ján. Žánrové a motivické vymedzenie súčasnej slovenskej duchovnej literatúry. Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 2, pp. 115–128.