Holý, Dušan

Name variants:
Holý, Dušan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 39.

Chapter

Chapter

Chapter
Holý, Dušan; Štědroň, Miloš; Tesař, Stanislav. Písňový repertoár a zájem o hudbu. In: Frolec, Václav. Horní Věstonice : společenské a kulturní proměny jihomoravské vesnice. 1984

Chapter
Frolec, Václav; Beneš, Bohuslav; Holý, Dušan; Štědroň, Miloš. Přílohy. In: Frolec, Václav. Horní Věstonice : společenské a kulturní proměny jihomoravské vesnice. 1984