Kalousek, František

Name variants:

Kalousek, František (preferred)
Content type
Displaying 1 - 23 of 23.

Chapter
Kalousek, František. Archeologické prameny z pohřebiště. In: Kalousek, František. Břeclav-Pohansko. I, Velkomoravské pohřebiště u kostela : archeologické prameny z pohřebiště. 1971, pp. 25–217.

Article
Kalousek, František; Češka, Josef. [Dějiny světa. Svazek I.]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1960, vol. 9, iss. E5, pp. 125–129.

Article
Kalousek, František. Die grossmährische Burgwallstadt Břeclav-Pohansko. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1960, vol. 9, iss. E5, pp. 5–22.

Article
Kalousek, František; Pernička, Radko Martin. Die römerzeithche Siedlung bei Vícemilice in Mähren. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, vol. 5, iss. E1, pp. 42–90.

Article
Kalousek, František. Ein birituelles Gräberfeld und Siedlungsobjekte der Glockenbecherkultur in Těšetice bei Znojmo (Znaim). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, vol. 5, iss. E1, pp. 5–14.

Chapter
Kalousek, František. Einleitung. In: Kalousek, František. Břeclav-Pohansko. I, Velkomoravské pohřebiště u kostela : archeologické prameny z pohřebiště. 1971, pp. 13–15.

Article
Kalousek, František. [Hrubý, Vilém. Staré Město: velkomoravský Velehrad]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 17, iss. E13, pp. 211–214.

Chapter
Kalousek, František. K metodě a dokumentaci archeologického terénního výzkumu na Pohansku. In: Kalousek, František. Břeclav-Pohansko. I, Velkomoravské pohřebiště u kostela : archeologické prameny z pohřebiště. 1971, pp. 7–9.

Chapter
Kalousek, František. K metodě a systému souboru archeologických pramenů. In: Kalousek, František. Břeclav-Pohansko. I, Velkomoravské pohřebiště u kostela : archeologické prameny z pohřebiště. 1971, pp. 10–12.

Article
Kalousek, František. Kostrový hrob kultury se zvoncovitými poháry v Brně-Řečkovicích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, vol. 22-23, iss. E18-19, pp. 317–318.

Article
Kalousek, František. Některé nové poznatky k stavební technice velkomoravské architektury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1961, vol. 10, iss. F5, pp. 135–150.

Article
Kalousek, František. Sídliště lidu s kulturou se zvoncovitými poháry a se středodunajskou mohylovou kulturou ve Slavkově u Brna : úvahy k problematice sídlišť a jejich výzkumu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, vol. 22-23, iss. E18-19, pp. 135–168.

Article
Kalousek, František. Sídliště lidu s neolitickou moravskou malovanou keramikou v Nemoticích (okr. Vyškov). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, vol. 22-23, iss. E18-19, pp. 315–316.

Article
Kalousek, František. Sídliště s neolitickou moravskou malovanou keramikou v Brankovicích (okr. Vyškov). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973-1974, vol. 22-23, iss. E18-19, pp. 316–317.

Chapter
Kalousek, František. Tabulky 1-47. In: Kalousek, František. Břeclav-Pohansko. I, Velkomoravské pohřebiště u kostela : archeologické prameny z pohřebiště. 1971, pp. 223–271.

Chapter
Kalousek, František. Tabulky A, B, C, D. In: Kalousek, František. Břeclav-Pohansko. I, Velkomoravské pohřebiště u kostela : archeologické prameny z pohřebiště. 1971, pp. 218–221.

Article
Kalousek, František; Dostál, Bořivoj; Vignatiová, Jana; Šik, Augustin. Třetí pětiletí archeologického výzkumu Břeclavi-Pohanska (1969-1973). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1977-1978, vol. 26-27, iss. E22-23, pp. 155–175.

Chapter
Kalousek, František. Úvod. In: Kalousek, František. Břeclav-Pohansko. I, Velkomoravské pohřebiště u kostela : archeologické prameny z pohřebiště. 1971, pp. 5–6.

Article
Kalousek, František. Velkomoravské hradisko ve Znojmě-Hradišti na Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1955, vol. 4, iss. C2, pp. 9–30.

Article
Kalousek, František. Velkomoravské mohylové kostrové pohřebiště v Boršicích u Buchlovic. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 7, iss. E3, pp. 75–85.

Chapter
Kalousek, František. Zur Methode und Dokumentation der archäologischen Terraingrabung auf Pohansko. In: Kalousek, František. Břeclav-Pohansko. I, Velkomoravské pohřebiště u kostela : archeologické prameny z pohřebiště. 1971, pp. 16–19.

Chapter
Kalousek, František. Zur Methode und zum System des archäologischen Quellen-Kompendiums. In: Kalousek, František. Břeclav-Pohansko. I, Velkomoravské pohřebiště u kostela : archeologické prameny z pohřebiště. 1971, pp. 20–23.