Kazlepka, Zdeněk

Name variants:

Kazlepka, Zdeněk (preferred)
Content type
Displaying 1 - 6 of 6.

Article
Kazlepka, Zdeněk. Dvě kresby Vittoria Marii Bigariho v českých grafických sbírkách. Opuscula historiae artium. 2013, vol. 62, iss. 1, pp. 80–91.

Article
Kazlepka, Zdeněk. Johann Georg Herkommer a "stříbrný" oltář u brněnských augustiniánů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1993-1995, vol. 42-44, iss. F37-39, pp. 171–186.

Article
Kazlepka, Zdeněk. Kresba pro kardinála Troyera : tři kreslířské záznamy intronizačního ceremoniálu Ferdinanda Julia Troyera. Opuscula historiae artium. 2017, vol. 66, iss. 1, pp. 86–95.

Article
Kazlepka, Zdeněk. Poslední kníže a múzy : Alois Václav kníže Kounic-Rietberg jako objednavatel uměleckých děl. Opuscula historiae artium. 2019, vol. 68, iss. 1, pp. 84–93.

Article
Kazlepka, Zdeněk. Vidi del buon Signor l'anima forte! : portréty Diega d'Aragona Pignatelliho od Franceska Solimeny a jeho dílny. Opuscula historiae artium. 2019, vol. 68, iss. 2, pp. 282–289.