Kořenský, Jan

Name variants:

Kořenský, Jan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Chapter
Kořenský, Jan. Pojmy "sémantika", "syntax", "pragmatika" ve vztahu k funkční hierarchizaci sémantických a gramatických prostředků jazyka. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/1, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976, část první. 1979, pp. 39–45.

Chapter
Kořenský, Jan. К вопросу о семантических функциях модальных глаголов в чешском языке. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 213–215.