Matějek, František

Name variants:

Matějek, František (preferred)
Content type
Displaying 1 - 3 of 3.

Article
Matějek, František. K otázce stáří hanáckých nářečí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, vol. 5, iss. A4, pp. 51–58.

Article
Matějek, František; Válka, Josef. O názor na vývoj feudálního velkostatku a poddaného lidu v 2. pol. 15. a v 1. pol. 16. stol.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1962, vol. 11, iss. C9, pp. 175–178.

Article
Matějek, František. Pohyb obyvatelstva v předbělohorské Moravě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1961, vol. 10, iss. C8, pp. 509–517.