Měšťan, Antonín

Name variants:

Měšťan, Antonín (preferred)
Content type
Displaying 1 - 1 of 1.

Article
Měšťan, Antonín. Sociologie literatury Karla Krejčího. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2003, vol. 52, iss. X6, pp. 192–194.