Měšťan, Antonín

Name variants:

Měšťan, Antonín (preferred)
Content type
Displaying 1 - 22 of 22.

Article
Měšťan, Antonín. [Baleka, J. Výtvarné umění: výkladový slovník]. Opera Slavica. 1998, vol. 8, iss. 1, pp. 61–63.

Article
Měšťan, Antonín. Biografie jednajících postav v Evženu Oněginovi. Opera Slavica. 2001, vol. 11, iss. 1, pp. 39–42.

Chapter
Měšťan, Antonín. Česká a slovenská exilová literatura: shody a rozdíly. In: Česko-slovenská vzájemnost a nevzájemnost. 2000, pp. 34–40.

Article
Měšťan, Antonín. [Domov má jméno Daruvar: Literární tvorba Čechů v Chorvatsku]. Opera Slavica. 1997, vol. 7, iss. 1, pp. 61–62.

Chapter
Měšťan, Antonín. Funkce klíčového románu. In: Alexandr Veselovskij a dnešek : (materiály konference konané ve dnech 22.-24. října 1996). 1998, pp. 263–268.

Article
Měšťan, Antonín. [Grochowski, M. Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów]. Opera Slavica. 1998, vol. 8, iss. 2, pp. 71–72.

Article
Měšťan, Antonín. Hasonlóságok és különbözőségek: tanulmányok a magyar-szlovén irodalmi kapcsolatok köréből. Opera Slavica. 1999, vol. 9, iss. 3, pp. 68.

Chapter
Měšťan, Antonín. Jak dál ve slovakistice v České republice. In: Brněnská slovakistika a česko-slovenské vztahy. 1998, pp. 17–20.

Article
Měšťan, Antonín. [Kneidl, P. Pražská léta německých a rakouských spisovatelů]. Opera Slavica. 1999, vol. 9, iss. 3, pp. 59–60.

Article
Měšťan, Antonín. [Literatura a heterogeniczność kultury: poetyka i obraz świata]. Opera Slavica. 1997, vol. 7, iss. 1, pp. 65.

Article
Měšťan, Antonín. [Literatura na Śląsku czeskim i polskim]. Opera Slavica. 1999, vol. 9, iss. 1, pp. 52–53.

Chapter
Měšťan, Antonín. Oblíbená slovenská témata českých badatelů. In: Slovakistika v české slavistice. 1999, pp. 5–8.

Article
Měšťan, Antonín. [Postmodernizm w literatuze [i.e. literaturze] i kulturze krajów Europy Środkowo-Wschodniej]. Opera Slavica. 1997, vol. 7, iss. 3, pp. 63–64.

Article
Měšťan, Antonín. Prinoški k stawiznam serbskeho pismowstwa lět 1945-1990 : Zběrnik. Opera Slavica. 2000, vol. 10, iss. 1, pp. 60–61.

Article
Měšťan, Antonín. [Prinoški k stawiznam serbskeho pismowstwa lět 1945-1990. Zběrnik]. Opera Slavica. 2000, vol. 10, iss. 3, pp. 46–47.

Chapter
Měšťan, Antonín. Slovensko v názvech pražských ulic. In: Literatury v kontaktech : (jazyk - literatura - kultura). 2002, pp. 114–115.

Article
Měšťan, Antonín. Sociologie literatury Karla Krejčího. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2003, vol. 52, iss. X6, pp. 192–194.

Article
Měšťan, Antonín. [Studia slavica finlandesia]. Opera Slavica. 1999, vol. 9, iss. 2, pp. 71.

Article
Měšťan, Antonín. [The early poetry of Jaroslav Seifert]. Opera Slavica. 1998, vol. 8, iss. 1, pp. 54–55.

Article

Article
Měšťan, Antonín. [Waegemans, E.: Peter de Grote in de Oostenrijkse Nederlanden]. Opera Slavica. 2001, vol. 11, iss. 1, pp. 62–63.