Paříková, Anežka

Name variants:

Paříková, Anežka (preferred)
Content type
Displaying 1 - 1 of 1.

Chapter
Pařík, Vojtěch; Paříková, Anežka. Kachlová kamna z období 15.–16. století : dva příklady mezioborové spolupráce. In: Výrobní a technologické aspekty středověkých a raně novověkých komorových kachlů : seminář : Uherské Hradiště 11. února 2009. 2011, pp. 66–74.