Polická, Alena

Name variants:

Polická, Alena (preferred)
Podhorná-Polická, Alena
Content type
Displaying 1 - 25 of 25.

Chapter
Polická, Alena. Autres références bibliographies. In: Polická, Alena. Initiation à la lexicologie française. 2014, pp. 159.

Chapter
Polická, Alena. Bibliografie. In: Polická, Alena. Dynamika šíření lexikálních inovací : identitární neologie a sociolektologie ve francouzském jazykovém kontextu. 2022, pp. 240–268.

Chapter
Polická, Alena. Conseils bibliographiques. In: Polická, Alena. Initiation à la lexicologie française. 2014, pp. 157–158.

Chapter
Polická, Alena. Conventions de notations spéciales. In: Polická, Alena. Initiation à la lexicologie française. 2014, pp. 160.

Chapter
Polická, Alena. Espace de travail personnel: réponses aux questions. In: Polická, Alena. Initiation à la lexicologie française. 2014, pp. 161–[165].

Chapter
Polická, Alena. Historie lexikálních inovací ve Francii. In: Polická, Alena. Dynamika šíření lexikálních inovací : identitární neologie a sociolektologie ve francouzském jazykovém kontextu. 2022, pp. 62–100.

Book

Chapter
Polická, Alena. Kapitoly ze sociolexikologie. In: Polická, Alena. Dynamika šíření lexikálních inovací : identitární neologie a sociolektologie ve francouzském jazykovém kontextu. 2022, pp. 101–231.

Chapter
Polická, Alena. Lexicologie. In: Polická, Alena. Initiation à la lexicologie française. 2014, pp. 7–[22].

Chapter
Polická, Alena. Obsah. In: Polická, Alena. Dynamika šíření lexikálních inovací : identitární neologie a sociolektologie ve francouzském jazykovém kontextu. 2022, pp. 5–7.

Chapter
Polická, Alena. Préambule. In: Polická, Alena. Initiation à la lexicologie française. 2014, pp. 5–6.

Chapter
Polická, Alena. Rejstřík jmenný. In: Polická, Alena. Dynamika šíření lexikálních inovací : identitární neologie a sociolektologie ve francouzském jazykovém kontextu. 2022, pp. 273–280.

Chapter
Polická, Alena. Rejstřík terminologicko-věcný. In: Polická, Alena. Dynamika šíření lexikálních inovací : identitární neologie a sociolektologie ve francouzském jazykovém kontextu. 2022, pp. 281–289.

Chapter
Polická, Alena. Relations d'équivalence et d'opposition. In: Polická, Alena. Initiation à la lexicologie française. 2014, pp. 71–[132].

Chapter
Polická, Alena. Relations lexicales sans rapport sémantique. In: Polická, Alena. Initiation à la lexicologie française. 2014, pp. 133–[156].

Chapter
Polická, Alena. Relations lexicales sémantiques. In: Polická, Alena. Initiation à la lexicologie française. 2014, pp. 23–[42].

Chapter
Polická, Alena. Relations sémantiques hiérarchiques. In: Polická, Alena. Initiation à la lexicologie française. 2014, pp. 43–[70].

Chapter
Polická, Alena. Seznam grafů, diagramů, map, obrazků a schémat. In: Polická, Alena. Dynamika šíření lexikálních inovací : identitární neologie a sociolektologie ve francouzském jazykovém kontextu. 2022, pp. 269–270.

Chapter
Polická, Alena. Seznam tabulek. In: Polická, Alena. Dynamika šíření lexikálních inovací : identitární neologie a sociolektologie ve francouzském jazykovém kontextu. 2022, pp. 271–272.

Chapter
Polická, Alena. Sociolexikologie a sociolingvistika inovací. In: Polická, Alena. Dynamika šíření lexikálních inovací : identitární neologie a sociolektologie ve francouzském jazykovém kontextu. 2022, pp. 12–61.

Chapter
Polická, Alena. Table des matières. In: Polická, Alena. Initiation à la lexicologie française. 2014, pp. 3–4.

Chapter
Polická, Alena. The dynamics of the diffusion of lexical innovations : identity, neologisms and sociolects in the French language context : summary. In: Polická, Alena. Dynamika šíření lexikálních inovací : identitární neologie a sociolektologie ve francouzském jazykovém kontextu. 2022, pp. 237–239.

Chapter
Polická, Alena. Úvod. In: Polická, Alena. Dynamika šíření lexikálních inovací : identitární neologie a sociolektologie ve francouzském jazykovém kontextu. 2022, pp. 9–11.

Chapter
Polická, Alena. Závěr. In: Polická, Alena. Dynamika šíření lexikálních inovací : identitární neologie a sociolektologie ve francouzském jazykovém kontextu. 2022, pp. 232–236.