Pynsent, Robert B.

Name variants:

Pynsent, Robert B. (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Pynsent, Robert B.. Liturgické otvory : k poetice Máchova Máje. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2004, vol. 53, iss. V7, pp. 5–44.

Article
Pynsent, Robert B.. Obchod a smyslnost : české spisovatelky a židé okolo přelomu století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1996, vol. 45, iss. D43, pp. 23–39.