Remiašová, Marta

Name variants:
Remiašová, Marta (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Article
Ruttkay, Alexander; Remiašová, Marta. Dechtárstvo vo včasnom stredoveku na hornom Ponitrí. Archaeologia historica. 1985.

Article
Remiašová, Marta. Hradisko Vyšehrad. Archaeologia historica. 1981.

Article
Remiašová, Marta. Hradisko Vyšehrad. Archaeologia historica. 1977.

Article
Remiašová, Marta; Malečková, Katarína; Bóna, Martin. Výsledky doterajšieho výskumu Archívneho krídla Bojnického hradu. Archaeologia historica. 1997.