Romportlová, Marta

Name variants:
Romportlová, Marta (preferred)
Romportlová-Koukolová, Marta
Content type
Displaying 1 - 24 of 24.

Chapter
Pražák, Richard; Romportlová, Marta. Maďarsko na cestě k současnosti. In: Pražák, Richard. Dějiny Maďarska. 1993

Chapter
Pražák, Richard; Romportlová, Marta. Uhry za revoluce a v období dualismu (1848-1918). In: Pražák, Richard. Dějiny Maďarska. 1993