Špačková, Stanislava

Name variants:

Špačková, Stanislava (preferred)
Content type
Displaying 1 - 21 of 21.

Chapter
Špačková, Stanislava. Bibliografie. In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, pp. 179–190.

Chapter
Špačková, Stanislava. Bionyma. In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, pp. 107–148.

Chapter
Špačková, Stanislava. Chrématonyma. In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, pp. 85–106.

Chapter
Špačková, Stanislava. Equivalence of proper nouns in Russian and Czech: proper nouns in translation : summary. In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, pp. 175–178.

Chapter
Špačková, Stanislava. Faktory ovlivňující převod vlastního jména (VJ): typ a funkce VJ, žánr textu, původ VJ. In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, pp. 20–27.

Chapter
Špačková, Stanislava. Geonyma. In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, pp. 149–167.

Article
Špačková, Stanislava. Hledání ekvivalence nejen ve slovanském jazykovém areálu. Opera Slavica. 2017, vol. 27, iss. 3, pp. 53–56.

Article
Špačková, Stanislava. K aktualizaci pravidel praktické transkripce z češtiny do ruštiny. Opera Slavica. 2017, vol. 27, iss. 4, pp. 53–60.

Article
Špačková, Stanislava. Literatura a jazyk v objetí politiky i politika v objetí jazyka a literatury. Opera Slavica. 2016, vol. 26, iss. 1, pp. 73–76.

Chapter
Špačková, Stanislava. Mezitextové operace a překladové transformace. In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, pp. 28–30.

Chapter
Špačková, Stanislava. Obsah. In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, pp. 5–10.

Chapter
Špačková, Stanislava. Onymické transformace. In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, pp. 31–84.

Chapter
Špačková, Stanislava. Předmluva. In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, pp. 11–14.

Chapter
Špačková, Stanislava. Přílohy (transkripční a transliterační pravidla). In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, pp. 191–205.

Article
Špačková, Stanislava. The impact of political changes on the use of Latin script in Russian texts. Opera Slavica. 2015, vol. 25, iss. 2, pp. 47–58.

Chapter
Špačková, Stanislava. Úvod. In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, pp. 15–16.

Chapter
Špačková, Stanislava. Vymezení základních pojmů a problematických aspektů. In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, pp. 17–19.

Chapter
Špačková, Stanislava. Závěr. In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, pp. 168–169.

Article
Špačková, Stanislava. Проблематичные аспекты чешско-русской транскрипции собственных имен. Новая русистика. 2015, vol. 8, iss. 2, pp. 53–63.

Chapter
Špačková, Stanislava. Русско-чешская эквивалентность проприальной лексики: имена собственные в переводе : резюме. In: Špačková, Stanislava. Rusko-česká ekvivalence propriálního lexika : vlastní jména v překladu. 2017, pp. 170–174.