Trampota, František

Name variants:

Trampota, František (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Trampota, František; Kuča, Martin. Brno-Žebětín – "Na Drdi" : Neolitická lokalita v kontextu Brněnska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2009-2010, vol. 58-59, iss. M14-15, pp. 87–112.

Article
Kaňáková Hladíková, Ludmila; Trampota, František. Nový sídlištní soubor štípané industrie starší doby bronzové z lokality Tvrdonice – Pole od Týnecka. Studia archaeologica Brunensia. 2016, vol. 21, iss. 1, pp. 5–20.