Vetterl, Karel

Name variants:

Vetterl, Karel (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Article
Vetterl, Karel. [Karbusický, Vladimír; Pletka, Václav, ed. Dělnické písně]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1959, vol. 8, iss. F3, pp. 96–98.

Article
Vetterl, Karel. Lidová píseň v Janáčkových sborech do roku 1885. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1965, vol. 14, iss. F9, pp. 365–378.

Article
Vetterl, Karel. Volkslied-Sammelergebnisse in Mähren und Schlesien aus dem Jahre 1819. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1973, vol. 22, iss. H8, pp. 95–124.

Article
Vetterl, Karel. Z korespondence učitele svému žákovi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1974, vol. 23, iss. H9, pp. 53–56.