Zapletalová, Dana

Name variants:

Zapletalová, Dana (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Zapletalová, Dana. [Izdný, Jakub a kol. Ludmila: kněžna a světice]. Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 2, pp. 633–637.

Chapter
Zapletalová, Dana. Starobrněnské pravobřeží Svratky v raném středověku. In: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006. 2009, pp. 192–210.