Zobačová, Andrea

Name variants:

Zobačová, Andrea (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Zobačová, Andrea. "Krista tedy hlásat v národu svém" : několik poznámek ke kořenům a proměnám cyrilometodějství v 19. století. Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 101–113.

Chapter
Zobačová, Andrea. Luhačovické Zálesí objektivem Karla Fojtíka. In: Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie : kontexty doby a díla. 2010, pp. 103–112.