Du Marsaisuv Filozof

Title: Du Marsaisuv Filozof
Source document: Pro-Fil. 2013, vol. 14, iss. 1, pp. [2]-6
Extent
[2]-6
  • ISSN
    1212-9097
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Předkládaná studie je úvodem k textu Filozof, jehož autorem je francouzský gramatik a filozof César Chesneau Du Marsais (1676-1756). Po stručné charakteristice autora a jeho díla jsou představeny nejvýznamnější edice textu Filozof v 18. století: první vydání v roce 1743, anonymní verze v Encyklopedii a Voltairova edice z roku 1773.
The paper deals with the text Philosopher by French grammarian and philosopher César Chesneau Du Marsais (1676-1756). After an introduction to life and work of Du Marsais, there is a presentation of the most important editions of Philosopher in the 18th century: first publication in 1743, an anonymous version in the Encyclopédie and Voltaire's edition from 1773.