Search

Displaying 1 - 1 of 1

Book
Gregerová, Miroslava, Hložek, Martin, Holub, Petr, Jordánková, Hana, Loskotová, Irena, Měchurová, Zdeňka, Nosek, Vojtěch, Sedláčková, Lenka, Tymonová, Markéta, Jagosz-Zarzycka, Zofia, Zůbek, Antonín. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. 2021