Search

Displaying 1 - 3 of 3

Book
Knotová, Dana, Lazarová, Bohumíra, Lojdová, Kateřina, Pevná, Kateřina. Úvod do sociální pedagogiky : studijní texty pro studenty oboru sociální pedagogika. 2014

Book
Lojdová, Kateřina, Novotný, Petr, Trnková, Kateřina, Šeďová, Klára, Švaříček, Roman, Zounek, Jiří. Psaní odborných textů : průvodce tvorbou ročníkové práce na Ústavu pedagogických věd FF MU. 2014