Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Linguistica Brunensia

ISSN: 1803-7410 (print)
ISSN: 2336-4440 (online)
Publisher: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Published: 2009-present
Description: Časopis Linguistica Brunensia, ISSN 1803-7410, je odborný recenzovaný časopis, který se věnuje obecné lingvistice, indoevropeistice, slavistice a bohemistice. Vychází dvakrát ročně od r. 2009. První číslo je tematicky zaměřeno na otázky obecně lingvistické a indoeuropeistické (vč. etymologie, glotochronologie aj.), druhé číslo je tématicky zaměřeno na slovanský jazykový areál z pohledu systémového a obecně lingvistického. Časopis navazuje na periodikum Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU; Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis), řada jazykovědná (A), ISSN 0231-7567, která vycházela v letech 1952-2008.
Description: Linguistica Brunensia, ISSN 1803-7410 (print), ISSN 2336-4440 (online), is peer-reviewed linguistic journal published by the Faculty of Arts of the Masaryk University since 2009. The journal focuses on general linguistics and related branches (incl. etymology, glottochronology and Baltic & Slavonic languages from the view of general linguistics). It is issued twice a year. Linguistica Brunensia is a continuation of the periodical Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada jazykovědná (= Studia minora facultatis philosophicae universitatis brunensis. Series linguistica, ISSN 0231-7567, which was published from 1952 to 2008 (between years 2000-2008 also with parallel shorter title Linguistica Brunensia).

Volumes, Issues

2021 (Volume 69) 1 2
2020 (Volume 68) 1 2
2019 (Volume 67) 1 2
2018 (Volume 66) 1 2
2017 (Volume 65) 1 2
2016 (Volume 64) 1 2
2015 (Volume 63) 1 2
2014 (Volume 62) 1 2
2013 (Volume 61) 1-2
2012 (Volume 60) 1-2
2011 (Volume 59) 1-2
2010 (Volume 58) 1-2
2009 (Volume 57) 1-2

Search


Advanced Search

Browse