Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
1979, vol. 28, iss. A27

Year: 1979
Publication year: 1979

Table of contents:

[8]-10 Arnošt Lamprecht šedesátiletý Večerka, Radoslav | pdficon
[11]-16 Soupis prací Arnošta Lamprechta Šlosar, Dušan; Rusínová, Zdenka | pdficon
[17]-20 Arnošt Lamprecht - nomen omen? Kopečný, František | pdficon
[21]-33 Jak klasifikovat jazyky? Erhart, Adolf | pdficon
[35]-43 Cesta k rekonstrukci nostratického slovníku a gramatiky Čejka, Mirek | pdficon
[45]-54 O mentální funkci jazyka a asymetrické povaze znaku Romportl, Simeon | pdficon
[55]-60 K vývoji obsahové stránky slov u dítěte Pačesová, Jaroslava | pdficon
[61]-67 Jazykové útvary při komunikativním aktu Chloupek, Jan | pdficon
[69]-75 K šíření obecné češtiny na Moravu Krčmová, Marie | pdficon
[77]-87 Z historie jednoho okrajového typu hanáckých nářečí Michálková, Věra | pdficon
[89]-95 K poválečnému vývoji lašských nářečí Šrámek, Rudolf | pdficon
[97]-105 České hláskové skupení žď Mrázek, Roman | pdficon
[107]-112 Poznámky ke starohornoněmecké monoftongizaci a diftongizaci Masařík, Zdeněk | pdficon
[113]-123 Labioveláry v mykénské řečtině Bartoněk, Antonín | pdficon
[125]-130 Některé rysy vývoje slovní zásoby v městské mluvě na Moravě Balhar, Jan | pdficon
[131]-136 K otázce lexikálního systému v slovní zásobě nářečí ve světle areální lingvistiky : (na materiálu moravskoslezském) Skulina, Josef | pdficon
[137]-140 Etymologické poznámky k několika českým dialektismům Havlová, Eva | pdficon
[141]-148 Historický vývoj dějových jmen v češtině Šlosar, Dušan | pdficon
[149]-158 K tvoření deadjektivních adverbií v staré češtině Rusínová, Zdenka | pdficon
[159]-163 K interlingvální interferenci ve slovotvorbě Jiráček, Jiří | pdficon
[165]-174 Imperativní postoje a imperativ Grepl, Miroslav | pdficon
[175]-184 K otázce klasifikace struktur s propozičním participantem Karlík, Petr | pdficon
[185]-196 Úvaha o Ertlově pojetí českého slovního pořádku Firbas, Jan | pdficon
[197]-204 Poloha kongruentních posesívních zájmen v staroslověnštině Večerka, Radoslav | pdficon
[205]-212 Конструкции со значением исключения, включения и замещения в русском языке Žaža, Stanislav | pdficon
[213]-221 Carionova Chronica v českých překladech Kopecký, Milan | pdficon
[223]-234 Lynx - linze - ostrovid : ein kritischer Beitrag zur Ackermann- und Tkadlečekforschung Zatočil, Leopold | pdficon
[235]-242 Návrhy J.A. Komenského na mezinárodní jazyk Barandovská, Věra | pdficon

Search


Advanced Search

Browse