Slovotvorné postupy vzniku expresívnych názvov osôb v češtině a slovenčině

Variant title
Приемы, служащие к словообразованию экспрессивных наименований лиц в чешском и словацком языках
Prijemy, služaščije k slovoobrazovaniju èkspressivnych naimenovanij lic v češskom i slovackom jazykach
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1987, vol. 36, iss. A35, pp. [61]-69
Extent
[61]-69
  • ISSN
    0231-7567
Type
Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document