Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
1983, vol. 32, iss. A31

Year: 1983
Publication year: 1983
ISSN: 0068-2705

Table of contents:

Stati
[7]-14 Speech patterns in the emerging grammar Pačesová, Jaroslava | pdficon
[15]-23 On language shift and language switch in isolated languages Vašek, Antonín | pdficon
[25]-30 Das lateinische System der verbalen Modi und seine indoeuropäischen Grundlagen Erhart, Adolf | pdficon
[31]-34 Nosovost jako distinktivní příznak Krčmová, Marie | pdficon
[35]-50 Způsob platnosti propozičního obsahu věty : pokus o vymezení a charakteristiku jedné kategorie větné modality Karlík, Petr | pdficon
[51]-65 Slovotvorba staročeských depronominálních adverbií Rusínová, Zdenka | pdficon
[67]-76 Podiel konverzie a spätnej derivácie na tvorbě názvov osob v češtině a slovenčině Bartáková, Jarmila | pdficon
[77]-84 K problematice bulharských slovesných časů Šaur, Vladimír | pdficon
Recenze - referáty - zprávy
[85]-87 [Neščimenko, Galina Parfen'jevna. Očerk deminutivnoj derivacionnoj sistemy v istorii češskogo literaturnogo jazyka] Šlosar, Dušan | pdficon
88-90 [Šlosar, Dušan. Slovotvorný vývoj českého slovesa] Fic, Karel | pdficon
91 [Dogramadžieva, Ekaterina; Rajkov, Božidar Nikolov (eds). Baniško evangelie: srednobălgarski pametnik ot XIII vek] Pallasová, Eva | pdficon
92-95 [Němec, Igor. Rekonstrukce lexikálního vývoje] Čejka, Mirek | pdficon
95-98 [Solta, Georg Renatus. Einführung in die Balkanlinguistik mit besonderer Berücksichtigung des Substrats und des Balkanlateinischen] Erhart, Adolf | pdficon

Search


Advanced Search

Browse