[Kučera, H.; Monroe, O.K. A comparative quantitative phonology of Russian, Czech and German]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, vol. 20, iss. A19, pp. 257-262
Extent
257-262
Type
Review
Language
English
License: Not specified license
Document