Обратна (смисловна и формална) връзка в словофоpмен синтагматичен и контекстов аспект : (върху материал от славянските езици)

Variant title
Obratna (smislovna i formalna) vrăzka v slovoformen sintagmatičen i kontekstov aspekt : (vărchu material ot slavjanskite ezici)
Author: Lekov, Ivan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1980, vol. 29, iss. A28, pp. 13-18
Extent
13-18
Type
Article
Language
Bulgarian
License: Not specified license
Document